Przestrzeń rynkowa (ITIL) Przekierowano ze strony: market space ang. market space

Przestrzeń rynkowa - wszystkie możliwości w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy), które może wykorzystać dostawca usług informatycznych, by spełnić potrzeby biznesowe klientów. Przestrzeń rynkowa definiuje możliwe usługi informatyczne, których dostarczanie może rozważać dostawca usług informatycznych.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.