Obejście ręczne (ITIL) Przekierowano ze strony: manual workaround ang. manual workaround

Obejście ręczne - w fazie ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement) obejście wymagające ręcznego działania. Jest to również określenie opcji odtwarzania, w której organizacja biznesowa realizuje proces, nie używając usług informatycznych. Jest to stan przejściowy, na ogół łączony z innymi działaniami w celu odzyskania procesu/usługi.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.