Zarządzanie wytwarzaniem produktów (PRINCE2) Przekierowano ze strony: managing product delivery (MP) ang. managing product delivery (MP)

Zarządzanie

wytwarzaniem produktów
proces
PRINCE2
Logo PRINCE2


Zarządzanie wytwarzaniem produktów (WP) - proces, w którym wytwarza się produkty specjalistyczne projektu, dla których został on uruchomiony i w tym procesie użytkowana jest zdecydowana większość zasobów.

Spis treści

Opis

PRINCE2 to metodyka oparta na produktach. Produktem może być rzecz materialna np. książka. Może nim być też rzecz bardziej niematerialna np. poziom usług serwisowych. W zasadzie wszystko, co zostało wytworzone przez projekt zgodny z PRINCE2, włączając w to dokumenty jest produktem. Produkt może być wytworzony przez kogokolwiek, także przez zewnętrznego dostawcę.

PodprocesyZarządzanie Wytwarzaniem Produktów obejmuje następujące podprocesy:

Kroki

  1. Ustalić zakres prac z kierownikiem projektu
  2. Zaplanować prace zespołu
  3. Nadzorować prace zespołu
  4. Składać raporty z jakości produktów i postępów prac
  5. Uzyskać zatwierdzenie wykonanych produktów


Zobacz też

Pozostałe procesy w ramach PRINCE2:

Linki zewnętrzne

Oficjalna strona PRINCE2

Bibliografia

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 22 października 2015 r.