System zarządzania (ITIL) Przekierowano ze strony: management system ang. management system

System zarządzania - struktura polityk, procesów, funkcji, standardów, wytycznych oraz narzędzi zapewniających organizacji lub jej części osiągnięcie celów. Określenie używane także w ograniczonym zakresie do procesu lub czynności, na przykład: system zarządzania zdarzeniami lub system zarządzania ryzykiem.[1]

Zobacz też

system

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.