Etap zarządczy (PRINCE2) Przekierowano ze strony: management stage ang. management stage

Etap zarządczy - część projektu, którą Kierownik Projektu zarządza w imieniu Komitetu Sterującego w danym czasie. Po jej zakończeniu Komitet Sterujący dokonuje przeglądu dotychczasowych postępów, stanu realizacji Planu Projektu, Uzasadnienia Biznesowego oraz ryzyk, a także Planu (następnego) Etapu, w celu podjęcia decyzji, czy projekt należy kontynuować.[1]

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.