Informacja zarządcza (ITIL) Przekierowano ze strony: management information ang. management information

Informacja zarządcza - informacja używana w celu wsparcia procesu podejmowania decyzji. Informacja zarządcza często generowana jest w sposób automatyczny za pomocą narzędzi wspierających procesy zarządzania usługami informatycznymi (ang. ITSM). Zawiera wartości kluczowych wskaźników wydajności (ang. KPI-s), jak na przykład: współczynnik zmian, w wyniku wdrożenia których wystąpiły incydenty lub współczynnik rozwiązywalności incydentów przez pierwszą linię wsparcia.[1]

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.