Dzienniki (PRINCE2) Przekierowano ze strony: logs ang. logs

Dzienniki - nieformalne repozytoria zarządzane przez Kierownika Projektu, które nie wymagają żadnych uzgodnień z Komitetem Sterującym co do ich formatu i zawartości.[1]

Metodyka PRINCE2 zaleca prowadzenie:

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.