Środowisko produkcyjne (ITIL) Przekierowano ze strony: live environment ang. live environment, production environment

Środowisko produkcyjne - w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition) kontrolowane środowisko zawierające skonfigurowane "produkcyjnie" elementy konfiguracji (ang. CI-s) używane do dostarczania usług informatycznych.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.