Baza wiedzy (ITIL) Przekierowano ze strony: knowledge base ang. knowledge base

Baza wiedzy - logiczna baza danych w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition), zawierająca dane i informacje używane przez system zarządzania wiedzą o usługach (ang. SKMS).[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.