Harmonogramowanie zadań (ITIL) Przekierowano ze strony: job scheduling ang. job scheduling

Harmonogramowanie zadań - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation) planowanie i zarządzanie realizacją zadań programistycznych, które są wymagane w ramach usługi informatycznej. Harmonogramowanie zadań wykonywane jest przez zarządzanie eksploatacją systemów informatycznych i często jest zautomatyzowane przy użyciu narzędzi, które działają online lub w trybie wsadowym w określonych porach dnia, tygodnia, miesiąca lub roku.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.