itSMF Polska

itSMF Polska
organizacja
data

ustanowienia
25 listopada 2004 r.
zarządBartosz Górczyński - Prezes Zarządu

Krzysztof Piotrowski - Wiceprezes Zarządu
język roboczypolski
Strona internetowa


itSMF Polska - stowarzyszenie, którego celem jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie zarządzania usługami IT (ang. IT Service Management) oraz dostarczanie swoim członkom możliwości zdobywania i dzielenia się doświadczeniami i wiedzą praktyczną w zakresie organizacji i doskonalenia procesów IT. itSMF w Polsce, podobnie jak na całym świecie, jest inicjatywą otwartą na wszystkich ekspertów ITSM, zarówno z organizacji wewnętrznych jak i komercyjnie świadczących usługi IT.

Spis treści

Cel Stowarzyszenia

Celem stowarzyszenia jest także reprezentowanie polskiej społeczności ITSM wobec organizacji światowej itSMF International i zapewnianie stałego przepływu informacji z organizacji międzynarodowych poprzez seminaria, konferencje, dokumenty pisane i stronę WWW, a także stworzenie organizacji, która będzie miała wpływ na tworzenie standardów IT SM oraz pozwoli na wymianę informacji, wiedzy, doświadczeń i pomoc zarówno dla członków, firm jak i klientów.

Władze Stowarzyszenia

Zarząd

  • Bartosz Górczyński - Prezes Zarządu
  • Krzysztof Piotrowski - Wiceprezes Zarządu
  • Grzegorz Widera - Skarbnik
  • Piotr Słowikowski – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

  • Rafał Strzałkowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  • Jerzy Badowski - Członek Komisji Rewizyjnej
  • Emil Konarzewski - Członek Komisji Rewizyjnej


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 10 listopada 2016 r.