NEO PI-R Przekierowano ze strony: inwentarz osobowości NEO-PI-R ang. Revised NEO Personality Inventory, inwentarz osobowości NEO-PI-R

NEO PI-R - Test osobowości będący miernikiem pięcioczynnikowego modelu osobowości. Składa się z 240 twierdzeń. NEO PI-R pozwala zmierzyć sześć aspektów osobowości każdej z cech opisanych przez pięcioczynnikowy model osobowości.

Spis treści

HistoriaW latach 70. XX wieku Costa i McCrae badali, w jaki sposób osobowość zmienia się z wiekiem. W badanie włączono inwentarze osobowości. Costa i McCrae zaczęli szukać uzgodnionych cech: Neurotyzmu (N) i Ekstrawertyczności (E). Analiza czynnikowa naprowadziła ich na jeszcze jedną cechę, Otwartość na doświadczenie (O). Pierwsza wersja inwentarza zawierała tylko trzy powyższe cechy. Jednak bazując na zebranych danych, Costa i McCrae zauważyli kolejne dwa czynniki: Ugodowość (A - ang. Agreeableness ) i Sumienność (C - ang. Conscientiousness ). Wtedy opublikowali pierwszą instrukcję dotyczącą tego testu osobowości, która zawierała wszystkie pięć cech (1985 r.). W roku 1992 autorzy badań opublikowali poprawioną wersję instrukcji NEO, które zawierała 6 aspektów do każdego czynnika osobowości (łącznie 30). Najnowsza wersja NEO została opublikowana w 2005 roku i zawiera 37 elementów.

ProceduraKwestionariusz składa się z 240 stwierdzeń opisujących zachowanie. Uczestnik odpowiada na nie w oparciu o skalę pięciostopniową (od całkowicie się zgadzam do całkowicie się nie zgadzam). Dostępne są wersje papierowe oraz elektroniczne. Badanie trwa od 30 do 40 minut. Ostatecznie powstaje ocena wszystkich czynników składająca się z 60 elementów (tzw. NEO FFI). Interpretacja nie powinna być oceniana, jeżeli w teście brakuje ponad 40 elementów. Wyniki można opisać uczestnikom w formie streszczenia NEO (dla każdego uczestnika z osobna), które dostarcza informacji dotyczących np. opis mocnych stron uczestnika oparty na trzech poziomach (niski, średni, wysoki) z każdego aspektu.

Czynniki osobowościCzynniki osobowości badane metodą NEO PI-R, łącznie z ich składnikami:

 • Neurotczyność
  • Lęk;
  • Agresywna wrogość;
  • Depresyjność;
  • Nieśmiałość;
  • Impulsywność;
  • Nadwrażliwość;
 • Ekstrawertyczność:
  • Serdeczność;
  • Towarzyskość;
  • Asertywność;
  • Aktywność;
  • Poszukiwanie doznań;
  • Emocje pozytywne;
 • Otwartość na doświadczenie:
  • Wyobraźnia;
  • Estetyka;
  • Uczucia;
  • Działanie;
  • Idee:
  • Wartości;
 • Ugodowość:
  • Zaufanie;
  • Prostolinijność:
  • Altruizm;
  • Ustępliwość;
  • Skromność;
  • Skłonność do rozczulania się;
 • Sumienność:
  • Kompetencja;
  • Skłonność do porządku;
  • Obowiązkowość;
  • Dążenie do osiągnięć;
  • Samodyscyplina;
  • Rozwaga;


ZastosowanieTest NEO PI-R stosuje się m.in. w doradztwie zawodowym, selekcji oraz w badaniach naukowych (np. medycyna behawioralna).

KrytykaTest NEO PI-R jest krytykowany m.in. ze względu na to, że nie można zakładać szczerości uczestników badania. Zwłaszcza w sytuacjach, w których ludzie chcą zaprezentować się z dobrej strony.

Zobacz też

Bibliografiaostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.