Metryka wewnętrzna (ITIL) Przekierowano ze strony: internal metric ang. internal metric

Metryka wewnętrzna - miara używana przez dostawcę usług informatycznych w celu monitorowania sprawności, skuteczności, lub efektywności kosztowej wewnętrznych procesów dostawcy usług informatycznych. Metryki wewnętrzne nie są zwykle zgłaszane do odbiorcy usługi informatycznej.[1]

Zobacz też

metryka zewnętrzna

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.