Interaktywny system głosowy (ITIL) Przekierowano ze strony: interactive voice response ang. interactive voice response, IVR

Interaktywny system głosowy - stosowana w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation) jedna z form systemu automatycznej dystrybucji połączeń (ang. ACD), która akceptuje wprowadzane przez użytkownika dane, takie jak naciśnięcia klawiszy i polecenia ustne; używana w celu określenia właściwego miejsca docelowego dla połączeń przychodzących.[1]

Uwaga

Techniczny opis znajduje sie w oddzielnym artykule IVR.

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.