Etap inicjowania (PRINCE2) Przekierowano ze strony: initiation stage ang. initiation stage

Etap inicjowania - okres od zezwolenia przez Komitet Sterujący na zainicjowanie projektu do zezwolenia na realizację projektu (lub podjęcie decyzji, że projekt nie będzie realizowany). Szczegółowe planowanie oraz stworzenie infrastruktury zarządzania projektem są realizowane w procesie Inicjowania Projektu.[1]

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.