Ryzyko inherentne (PRINCE2) Przekierowano ze strony: inherent risk ang. inherent risk

Ryzyko inherentne - narażenie wynikające z konkretnego ryzyka przed podjęciem jakiekolwiek działania w celu zarządzenia nim.[1]

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.