Technologia informatyczna (ITIL) Przekierowano ze strony: information technology ang. information technology, IT

Technologia informatyczna - zastosowanie technologii do przechowywania, komunikacji i przetwarzania informacji. IT obejmuje zwykle komputery, telekomunikację, aplikacje i inne oprogramowanie. Informacje mogą zawierać dane biznesowe, dane głosowe, obraz, wideo itp. Termin technologia informatyczna często jest używany do wsparcia procesów biznesowych poprzez usługi informatyczne.[1]

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.