Informowany (MSP) Przekierowano ze strony: inform ang. inform

Informowany - w kontekście tabel typu RACI oznacza informowanie grup lub pojedynczych osób o zmianie lub decyzji. W metodyce MSPwykorzystywane głównie w sytuacji gdy coś wpływa na działania lub tworzenie dokumentów.[1]

Uwaga

Termin związany z budową tabel RACI, oznacza poinformowanie roli, osoby lub grupy osób o zmianie lub zapoznanie się z decyzją do określonego działania lub poinformowanie o zawartości dokumentu.

Zobacz też

Bibliografia

Rod Sowden & Cabinet Office: Managing Successful Programmes (2011 edition), TSO 2011, ISBN: 9780113313273

Znaki towarowe

  • MSP® is a registered trade mark of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.