Zapis incydentu (ITIL) Przekierowano ze strony: incident record ang. incident record

Zapis incydentu ang incident record - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang ITIL Service Operation) zapis szczegółów incydentu. Każdy zapis incydentu dokumentuje cykl życia pojedynczego incydentu.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.