Wpływ (ITIL) Przekierowano ze strony: impact ang. impact

Wpływ - miara w fazach ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation) oraz ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition) pokazująca oddziaływanie incydentu, problemu lub zmiany na procesy biznesowe. Wpływ często bazuje na tym, jak dana sytuacja oddziałuje na poziom usługi. Kategorii wpływ i pilność używa się do określania priorytetu.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.