Wysoka dostępność (ITIL) Przekierowano ze strony: high availability ang. high availability

Wysoka dostępność - podejście lub projektowanie w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design), które minimalizuje lub ukrywa skutki awarii elementu konfiguracji (CI) przed użytkownikami usług informatycznych. Rozwiązania wysokiej dostępności są zaprojektowane w celu osiągnięcia uzgodnionego poziomu dostępności i do korzystania z technik, takich jak odporność na błędy, odporność i szybkie odtworzenie, aby zmniejszyć liczbę i skutki incydentów.[1]

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.