Wytyczna (ITIL) Przekierowano ze strony: guideline ang. guideline

Wytyczna - dokument opisujący najlepsze praktyki zawierające rekomendacje, co należy zrobić. Zgodność z wytycznymi zazwyczaj nie jest wymuszana.[1]

Zobacz też

norma

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 16 października 2015 r.