Szklane ruchome schody Przekierowano ze strony: glass escalator ang. glass escalator

Szklane ruchome schody - określenie oznaczające uprzywilejowaną sytuację mężczyzn pracujących w zawodach tradycyjnie uważanych za kobiece, pozwalającą na łatwiejszy awans na wyższe stanowiska. Zjawisko to jest spowodowane przekonaniem, że mężczyźni nie powinni pracować w kobiecych zawodach, a jeśli już mają wykonywać taką pracę, powinni zajmować stanowiska kierownicze. Z tego powodu mężczyźni częściej awansują. Problem szklanych ruchomych schodów dotyczy przede wszystkim kobiet zatrudnionych na stanowiskach, które nie stwarzają perspektyw rozwoju zawodowego (np. sekretariat, praca biurowa). Nawet jeśli uda im się awansować, mogą mieć problem z dalszą karierą, ponieważ wyższe stanowiska zajmują zwykle osoby, które wcześniej odgrywały w organizacji funkcje centralne (a nie wspierające).

Szklane ruchome schody to zjawisko będące przeciwieństwem szklanego sufitu.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.