Przegląd kontynuacyjny (MSP) Przekierowano ze strony: gate review ang. gate review

Przegląd kontynuacyjny - ustrukturyzowany przegląd projektu, programu lub portfela, realizowany jako część uzgodnień ładu w kluczowych punktach decyzyjnych cyklu życia dla zapewnienia, że decyzja o inwestowaniu na podstawie uzgodnionego uzasadnienia biznesowego jest nadal słuszna.[1]

Bibliografia

Rod Sowden & Cabinet Office: Managing Successful Programmes (2011 edition), TSO 2011, ISBN: 9780113313273

Znaki towarowe

  • MSP® is a registered trade mark of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.