Swoboda działalności gospodarczej Przekierowano ze strony: freedom of economic activity ang. freedom of economic activity

Swoboda działalności gospodarczej - system ekonomiczno-prawny, w którym działalność gospodarcza jest wolna dla każdego i zachowuje warunki określone przepisami prawa[1].Organ administracji publicznej nie może żądać, ani uzależnić swojej decyzji w sprawie podjęcia, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej od spełnienia przez osobę dodatkowych warunków, w szczególności przedłożenia dokumentów lub ujawnienia danych, nieprzewidzianych przepisami prawa.

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.