Zdatny do użytku (ITIL) Przekierowano ze strony: fit for use ang. fit for use

Zdatny do użytku - określana w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) zdolność do uzyskania uzgodnionego poziomu gwarancji. Bycie zdatnym do użytku wymaga odpowiedniego: zaprojektowania, wdrożenia, kontroli i utrzymania.[1]

Uwaga

Jeśli termin używany jest w znaczeniu przymiotnikowym to stosuje się "zdatny do użytku", a jeśli rzeczownikowo to "zdatność do użytku". W niektórych kontekstach zgrabniej jest użyć terminu "użyteczny".

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.