Zgodność z przeznaczeniem (ITIL) Przekierowano ze strony: fit for purpose ang. fit for purpose

Zgodność z przeznaczeniem - określona w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) zdolność do uzyskania ustalonego poziomu użyteczności. Nieformalnie, określenie zgodność z przeznaczeniem jest również używany do opisu procesu, elementu konfiguracji (ang. CI), usługi informatycznej itp., która jest w stanie spełnić ustalone cele lub poziom świadczenia usługi. Bycie zgodnym z przeznaczeniem wymaga odpowiedniego: zaprojektowania, wdrożenia, kontroli i utrzymania.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.