Prawo finansowe Przekierowano ze strony: financial law ang. financial law

Prawo finansowe - gałąź prawa, która normuje gospodarkę finansową państwa i reguluje następujące kwestie:
 • przygotowanie i uchwalanie budżetu państwa;
 • finansowanie działalności państwa w jej różnych formach;
 • zagadnienia podatkowe dotyczące osób fizycznych i prawnych.

Spis treści

Działy prawa finansowego

 • prawo budżetowe;
 • prawo finansowe jednostek samorządu terytorialnego;
 • prawo dewizowe;
 • prawo celne;
 • prawo podatkowe ogólne i szczególne;
 • publiczne prawo bankowe;
 • międzynarodowe prawo finansowe;
 • prawo rynku finansowego:
  • rynek kapitałowy;
  • rynek bankowy;
  • rynek ubezpieczeniowy.


Dawniej prawo finansowe było częścią prawa administracyjnego, obecnie uważane jest za samodzielną gałąź prawa. Jego Regulacje znajdują się w licznych ustawach związanych z poszczególnymi działami prawa finansowego. Ponadto niektóre przepisy umieszczone są w źródłach prawa dotyczących innych gałęzi.

Prawo finansowe, a prawo prywatne

Istnieją trzy podstawowe różnice między prawem finansowym a prawem prywatnym:
 • cel: dobro publiczne / dobro jednostki;
 • sposób regulacji: władczość (przymus państwowy) vs. równorzędność stron umowy;
 • pozycja prawna podmiotów: represyjność przepisów i sankcje vs. sankcje tylko z umowy cywilnoprawnej.


Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.