Odporność na błędy (ITIL) Przekierowano ze strony: fault tolerance ang. fault tolerance

Odporność na błędy - określona w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design) zdolność usługi informatycznej lub innego elementu konfiguracji (ang. CI) do kontynuacji poprawnego działania po awarii części składowej.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.