Motywacja zewnętrzna Przekierowano ze strony: extrinsic motivation ang. extrinsic motivation

Motywacja zewnętrzna - angażowanie się w daną aktywność dla osiągnięcia konkretnego celu (w odróżnieniu od motywacji wewnętrznej). Istnieją przesłanki do twierdzenia, że gdy człowiek rozumie swoje działanie jako motywowane zewnętrznie, to nie zauważa jednocześnie, że może ono być motywowane wewnętrznie, co prowadzi do utraty przyjemności.

PrzykładyPrzykłady działań motywowanych zewnętrznie:
  • chodzenie do dentysty;
  • uczenie się do egzaminu z przedmiotu, którego się nie lubi;
  • zatrzymanie pojazdu na znak policjanta.


Typ motywacji zewnętrznej wykorzystuje się np. w leczeniu alkoholików. Motywatorem zewnętrznym może być na przykład wyrok sądu kierujący na leczenie, w trakcie terapii następuje przeformułowanie wartości i poczucie, że warto leczyć się dla siebie.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.