Czynnik atrakcyjności (ITIL) Przekierowano ze strony: excitement factor ang. excitement factor

Czynnik atrakcyjności - określony w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) atrybut dodany do czegoś, aby uczynić to bardziej wyjątkowym i bardziej atrakcyjnym dla odbiorcy. Na przykład restauracja może zaoferować darmowy drink do każdego posiłku.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.