Ocena sytuacji nadzwyczajnej (PRINCE2) Przekierowano ze strony: exception assessment ang. exception assessment

Ocena sytuacji nadzwyczajnej - przegląd dokonywany przez Komitet Sterujący w celu zatwierdzenia (lub odrzucenia) Planu Nadzwyczajnego[1]

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.