Środowisko (ITIL) Przekierowano ze strony: environment ang. environment

Środowisko - w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition) fragment infrastruktury IT, który jest używany do określonego celu, na przykład środowisko produkcyjne, środowisko testowe, środowisko rozwojowe. Termin stosowany również w znaczeniu "środowisko fizyczne", które oznacza przystosowanie, klimatyzację, system zasilania itp. Termin środowisko jest używany jako termin ogólny oznaczający warunki zewnętrzne, które mają na coś wpływ.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.