Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami

Czym jest projekt? Jakie są standardy zarządzania projektem? Do czego służy Strenght Deployment Inventory? W znalezieniu odpowiedzi na te pytania pomocne będą informacje zamieszczone w tym dziale. Z artykułów dowiedzieć można się również czym jest PRINCE2, SCRUM czy Komitet Sterujący.

Program - według PMBOK Guide (A Guide to the Project Management Body of Knowledge) zbiór kilku (dwóch lub więcej) projektów , które zarządzane w łączny i skoordynowany sposób przynoszą większą...

Projekt – złożone działanie o charakterze jednorazowym, które jest podejmowane dla osiągnięcia z góry określonych celów. Złożoność wynika z szeregu działań, jakie należy wykonać w określonej...

Zarządzanie programami - strategicznie i taktycznie koordynowane organizowanie, kierowanie i wdrażanie grupy projektów oraz działań związanych ze zmianami w celu osiągania zamierzonych skutków i...

Zarządzanie projektami ( zarządzanie przedsięwzięciami , błędnie zarządzanie projektem ) – zbiór czynności wykonywanych w celu osiągnięcia wyznaczonych celów głównych i pośrednich w skończonym...

Program - według PMBOK Guide (A Guide to the Project Management Body of Knowledge) zbiór kilku (dwóch lub więcej) projektów , które zarządzane w łączny i skoordynowany sposób przynoszą większą...

Projekt – złożone działanie o charakterze jednorazowym, które jest podejmowane dla osiągnięcia z góry określonych celów. Złożoność wynika z szeregu działań, jakie należy wykonać w określonej...

Zarządzanie programami - strategicznie i taktycznie koordynowane organizowanie, kierowanie i wdrażanie grupy projektów oraz działań związanych ze zmianami w celu osiągania zamierzonych skutków i...

Zarządzanie programami - strategicznie i taktycznie koordynowane organizowanie, kierowanie i wdrażanie grupy projektów oraz działań związanych ze zmianami w celu osiągania zamierzonych skutków i...

Zarządzanie programami - strategicznie i taktycznie koordynowane organizowanie, kierowanie i wdrażanie grupy projektów oraz działań związanych ze zmianami w celu osiągania zamierzonych skutków i...

Zarządzanie projektami ( zarządzanie przedsięwzięciami , błędnie zarządzanie projektem ) – zbiór czynności wykonywanych w celu osiągnięcia wyznaczonych celów głównych i pośrednich w skończonym...

Zarządzanie projektami ( zarządzanie przedsięwzięciami , błędnie zarządzanie projektem ) – zbiór czynności wykonywanych w celu osiągnięcia wyznaczonych celów głównych i pośrednich w skończonym...

Zarządzanie projektami ( zarządzanie przedsięwzięciami , błędnie zarządzanie projektem ) – zbiór czynności wykonywanych w celu osiągnięcia wyznaczonych celów głównych i pośrednich w skończonym...

Akceptacja - formalne działanie potwierdzające, iż projekt spełnił uzgodnione Kryteria Akceptacji , a w ten sposób spełnił też wymagania jego interesariuszy . Różni interesariusze projektu mogą...

Kryteria akceptacji - uporządkowana według priorytetu lista kryteriów, które musi spełnić produkt projektu zanim zostanie zaakceptowany przez klienta , tj. lista cech określonych w kategoriach...

Kryteria akceptacji - uporządkowana według priorytetu lista kryteriów, które musi spełnić produkt projektu zanim zostanie zaakceptowany przez klienta , tj. lista cech określonych w kategoriach...

Odpowiedzialny ostatecznie ( odpowiedzialny decyzyjnie ) - osobista odpowiedzialność za dane działanie. Odpowiedzialność ostateczna nie może być delegowana, w przeciwieństwie do odpowiedzialności...

Odpowiedzialny ostatecznie ( odpowiedzialny decyzyjnie ) - osobista odpowiedzialność za dane działanie. Odpowiedzialność ostateczna nie może być delegowana, w przeciwieństwie do odpowiedzialności...

Zwinne zarządzanie projektami ( adaptacyjne zarządzanie projektami ) - grupa metod zarządzania projektami pozwalającą, w odróżnieniu od innych, na natychmiastowe rozpoczęcie, uporządkowane...

Adaptive Software Development ( ASD ) - metodyka programowania należąca do grupy metodyk zwinnych inżynierii oprogramowania. Wywodzi się z modelu RAD (szybkie tworzenie aplikacji) i została...

Dodawanie wartości – jedna z zasad MSP . Stanowi ona, że program zachowuje swoją ważność, jeśli dodaje wartość do sumy wartości swoich projektów i głównych działań. Taki efekt stworzenia i...

Dodawanie wartości – jedna z zasad MSP . Stanowi ona, że program zachowuje swoją ważność, jeśli dodaje wartość do sumy wartości swoich projektów i głównych działań. Taki efekt stworzenia i...

Role pomocnicze ( eksperci dziedzinowi ) – dodatkowe role, zazwyczaj uzupełniające rolę Biura Programu , które są powoływane tymczasowo w zależności od potrzeb lub są wykonywane w niepełnym...

Role pomocnicze ( eksperci dziedzinowi ) – dodatkowe role, zazwyczaj uzupełniające rolę Biura Programu , które są powoływane tymczasowo w zależności od potrzeb lub są wykonywane w niepełnym...

ADP

Zwinne zarządzanie projektami ( adaptacyjne zarządzanie projektami ) - grupa metod zarządzania projektami pozwalającą, w odróżnieniu od innych, na natychmiastowe rozpoczęcie, uporządkowane...

Ryzyko zagregowane - ogólny poziom ryzyka dla programu w przypadku, gdy wszystkie ryzyka są postrzegane łącznie a nie każde ryzyko (szansa bądź zagrożenie) z osobna. Pojęcie to może obejmować...

Ryzyko zagregowane - ogólny poziom ryzyka dla programu w przypadku, gdy wszystkie ryzyka są postrzegane łącznie a nie każde ryzyko (szansa bądź zagrożenie) z osobna. Pojęcie to może obejmować...

Agile Alliance – organizacja nonprofit o zasięgu międzynarodowym, której celem jest propagowanie i zachęcanie do rozwoju praktyk, metod i sposobów zgodnych z Manifestem Agile . Organizacja wspiera...

Metody zwinne - metody (w większości) tworzenia oprogramowania, które stosują formułę realizacji projektu wykorzystującą stałe i krótkie iteracje o określonym czasie trwania, w trakcie których...

Metody zwinne - metody (w większości) tworzenia oprogramowania, które stosują formułę realizacji projektu wykorzystującą stałe i krótkie iteracje o określonym czasie trwania, w trakcie których...

Zwinne zarządzanie projektami ( adaptacyjne zarządzanie projektami ) - grupa metod zarządzania projektami pozwalającą, w odróżnieniu od innych, na natychmiastowe rozpoczęcie, uporządkowane...

AgilePM - podzbiór metodyki DSDM Atern obejmujący te z jej części, które odnoszą się do zarządzania projektami . Agile Project Management (zwinne zarządzanie projektami) funkcjonuje jako...

AgilePM - podzbiór metodyki DSDM Atern obejmujący te z jej części, które odnoszą się do zarządzania projektami . Agile Project Management (zwinne zarządzanie projektami) funkcjonuje jako...