Zarządzanie logistyką

Zarządzanie logistyką

Dział poświęcony jest zagadnieniom logistycznym, takim jak zarządzanie dostawą, dystrybucją, odzyskiem czy transportem. Odnaleźć można tutaj także informacje o certyfikatach w logistyce czy procesach logistycznych. Nie zabraknie również informacji o zasadach magazynowania i zarządzania magazynowaniem.

Zarządzanie logistyką - część składowa zarządzania łańcuchem dostaw i jedna z dziedzin zarządzania funkcjonalnego . Zajmuje się tworzeniem planów, ich wdrażaniem, realizacją i kontrolą, a także...

Zarządzanie logistyką - część składowa zarządzania łańcuchem dostaw i jedna z dziedzin zarządzania funkcjonalnego . Zajmuje się tworzeniem planów, ich wdrażaniem, realizacją i kontrolą, a także...

Third party logistics, Logistyka firm trzecich 3 PL - metoda działania, w której jedna lub kilka funkcji logistycznych zleca się firmie zewnętrznej (patrz: Outsourcing usług logistycznych ). 3PL...

Fourth party logistics, Integrator procesów logistycznych, Logistics Integrator, Wiodący operator logistyczny, Lead logistics provider, LLP 4 PL ( ang. Fourth party logistics, Integrator Procesów...

5 PL - podmioty logistyki 5 PL (Fifth-Party Logistics) są usługodawcami zintegrowanych usług logistycznych tzn. zarządzają łańcuchem dostaw na poziomie strategicznym i koncentrują się na...

Analiza ABC ( metoda ABC , klasyfikacja ABC ) - metoda zarządzania zapasami polegająca na podziale zapasów na trzy grupy. Podział ten oparty jest na założeniu, że w przedsiębiorstwie są zapasy...

Advanced Planning System ( APS ) - klasa zaawansowanych systemów informatycznych , stanowiących rozwinięcie systemów MRP II i ERP , a pozwalających wykonywać złożone operacje planistyczne i...

Akwizycja – jedna z form sprzedaży osobistej. Jest to bezpośredni kontakt akwizytora z potencjalnymi nabywcami, którego celem jest zawarcie umowy kupna-sprzedaży towaru lub umowy na wykonanie...

Akwizytor – pracownik albo agent przedsiębiorstwa zbierający dla niego zamówienia lub prowadzący sprzedaż bezpośrednią (np. perfumy, drogny sprzęt AGD), zawierający umowy o wykonanie usług...

Algorytm MRP - zaawansowany algorytm, służący do obliczenia szczegółowego planu produkcji na podstawie MPS (harmonogramu głównego produkcji), zgodnie ze strukturami konstrukcyjnymi poszczególnych...

Analiza ABC ( metoda ABC , klasyfikacja ABC ) - metoda zarządzania zapasami polegająca na podziale zapasów na trzy grupy. Podział ten oparty jest na założeniu, że w przedsiębiorstwie są zapasy...

Analiza XYZ (Klasyfikacja XYZ) - metoda zarządzania zapasami będąca uzupełnieniem metody ABC , w której zapasy rozpatruje się z punktu widzenia regularności zapotrzebowania i dokładności...

APS

Advanced Planning System ( APS ) - klasa zaawansowanych systemów informatycznych , stanowiących rozwinięcie systemów MRP II i ERP , a pozwalających wykonywać złożone operacje planistyczne i...

ASC X12 – amerykański standard ANSI elektronicznej wymiany danych, stosowany głównie w Ameryce Północnej. Zobacz też EDI EDIFACT ODETTE...

Asortyment produktów - jest to zestaw wszystkich typów i gatunków produktów oferowanych nabywcom przez dane przedsiębiorstwo lub jego jednostki. Może być także rozumiany jako zestawienie produkt ów...

Rewizja Audyt logistyczny - podstawowa metoda stosowana do kontroli strategicznej i jakościowej. Celem realizacji audytu logistycznego jest dostarczenie rzetelnych informacji o możliwościach i...

Personel wspierający akwizytorów - pomaga zwiększyć wysiłki akwizytorów zdobywających zamówienia, dostarczając licznych usług lecz nie jest on nastawiony na przyjmowanie...

Bordereau – pomocniczy dokument w transporcie kolejowym i samochodowym, występującym przy organizacji przesyłek zbiorowych. Wystawiany jest przez spedytora nadawczego i przesyłany do spedytora...

Centrum dystrybucji - magazyn w którym składowane są towary przeznaczone do wysłania ich do detalistów, hurtowników lub konsumentów. Centrum jest kluczowym elementem w procesie realizacji...

Centrum logistyczne - obiekt funkcjonalny wraz z infrastrukturą i organizacją, przystosowany do świadczenia usług logistycznych związanych z przyjmowaniem, magazynowaniem oraz wydawaniem towarów.

Profesjonalne certyfikaty z dziedziny logistyki MILT (Member Institute of Logistics and Transport) przyznawany przez The Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT) CMILT (Chartered...

CFR (Cost and Freight) - incoterm grupy C. W tej formule przyjmuje się, że towar został dostarczony w momencie załadunku na pokład statku. Zgodnie z CFR sprzedawca ma obowiązek, na swój koszt...