Zarządzanie informatyką

Zarządzanie informatyką

Zarządzanie jakością IT, systemy informatyczne, oprogramowanie biznesowe i inżynieria oprogramowania – to przykładowe zagadnienia, którym poświęcony jest dział Zarządzanie informatyką. Z haseł i artykułów można dowiedzieć się także o nadzorze IT, interakcji człowieka z komputerem czy wsparciu użytkowników IT.

Zarządzanie IT ( zarządzanie informatyką , zarządzanie technologią informatyczną , zarządzanie technologią informacyjną ) – dyscyplina zarządzania , dzięki której wszystkie zasoby informatyczne...

Zarządzanie IT ( zarządzanie informatyką , zarządzanie technologią informatyczną , zarządzanie technologią informacyjną ) – dyscyplina zarządzania , dzięki której wszystkie zasoby informatyczne...

Zarządzanie IT ( zarządzanie informatyką , zarządzanie technologią informatyczną , zarządzanie technologią informacyjną ) – dyscyplina zarządzania , dzięki której wszystkie zasoby informatyczne...

Zarządzanie IT ( zarządzanie informatyką , zarządzanie technologią informatyczną , zarządzanie technologią informacyjną ) – dyscyplina zarządzania , dzięki której wszystkie zasoby informatyczne...

Zarządzanie IT ( zarządzanie informatyką , zarządzanie technologią informatyczną , zarządzanie technologią informacyjną ) – dyscyplina zarządzania , dzięki której wszystkie zasoby informatyczne...

Amsterdamski model zarządzania informacjami - model, który może być zastosowany w każdej organizacji w celu lepszego dopasowania IT do strategii organizacyjnej . Początkowo wykorzystywany głównie w...

ABC of ICT – oparta na doświadczeniu koncepcja , zgodnie z którą Postawy (ang. Attitude ), Zachowania (ang. Behaviour ) i Kultura (ang. Culture ) są krytycznym czynnikiem decydującym o sukcesie...

ABI

Administrator bezpieczeństwa informacji ( ABI ) – termin prawniczy, który w prawie polskim został zdefiniowany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Oznacza osobę...

Akceptowanie - jedna z możliwych reakcji na zagrożenie, której istotą jest podjęcie świadomej i przemyślanej decyzji o braku reakcji na dane zagrożenie, oparta na przesłance, że powstrzymanie się...

Akceptowanie - jedna z możliwych reakcji na zagrożenie, której istotą jest podjęcie świadomej i przemyślanej decyzji o braku reakcji na dane zagrożenie, oparta na przesłance, że powstrzymanie się...

Akceptacja ( odbiór ) – w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) formalne porozumienie dotyczące gotowości, prawidłowości, niezawodności i spełnienia określonych wymagań przez...

Akceptacja ( odbiór ) – w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) formalne porozumienie dotyczące gotowości, prawidłowości, niezawodności i spełnienia określonych wymagań przez...

Akceptacja - formalne działanie potwierdzające, iż projekt spełnił uzgodnione Kryteria Akceptacji , a w ten sposób spełnił też wymagania jego interesariuszy . Różni interesariusze projektu mogą...

Kryteria akceptacji - uporządkowana według priorytetu lista kryteriów, które musi spełnić produkt projektu zanim zostanie zaakceptowany przez klienta , tj. lista cech określonych w kategoriach...

Kryteria akceptacji - uporządkowana według priorytetu lista kryteriów, które musi spełnić produkt projektu zanim zostanie zaakceptowany przez klienta , tj. lista cech określonych w kategoriach...

Zarządzanie uprawnieniami dostępu - proces w fazie Eksploatacji Usług (ang. Service Operation ) odpowiedzialny za umożliwianie użytkownikom dostępu do usług informatycznych , danych lub innych...

Zarządzanie uprawnieniami dostępu - proces w fazie Eksploatacji Usług (ang. Service Operation ) odpowiedzialny za umożliwianie użytkownikom dostępu do usług informatycznych , danych lub innych...

Opiekun klienta - rola w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) podobna do roli menedżera ds. relacji z biznesem (ang. BRM ) obejmująca jednak więcej aspektów handlowych.

Opiekun klienta - rola w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) podobna do roli menedżera ds. relacji z biznesem (ang. BRM ) obejmująca jednak więcej aspektów handlowych.

Rozliczalność – jedna z podstawowych funkcji bezpieczeństwa zapewniająca, że określone działanie dowolnego podmiotu może być jednoznacznie przypisane temu podmiotowi. W bezpieczeństwie...

Odpowiedzialny ostatecznie ( odpowiedzialny decyzyjnie ) - osobista odpowiedzialność za dane działanie. Odpowiedzialność ostateczna nie może być delegowana, w przeciwieństwie do odpowiedzialności...

Odpowiedzialny ostatecznie ( odpowiedzialny decyzyjnie ) - osobista odpowiedzialność za dane działanie. Odpowiedzialność ostateczna nie może być delegowana, w przeciwieństwie do odpowiedzialności...

Zarządzanie kosztami usług informatycznych ( rachunkowość informatyczna ) - w ITIL ® proces fazy ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) odpowiedzialny za: identyfikowanie rzeczywistych...

Zarządzanie kosztami usług informatycznych ( rachunkowość informatyczna ) - w ITIL ® proces fazy ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) odpowiedzialny za: identyfikowanie rzeczywistych...

Okres sprawozdawczy - okres (zwykle rok), na jaki planowane są budżet , opłaty , amortyzacja i inne obliczenia finansowe.