Administracja organizacji

Administracja organizacji

Dział poświęcony jest zagadnieniom związanym z odpowiednim zorganizowaniem pracy firmy. Można tutaj odnaleźć informacje dotyczące zarządzania biurem, nieruchomościami firmy, flotą transportową a także podział stanowisk w działach administracji, zadania i obowiązki poszczególnych osób.

Administracja – dział organizujący pracę firmy. Zapewnia odpowiedni obieg dokumentacji przedsiębiorstwa i rozwiązuje kwestie prawne. Zajmuje się również firmowymi wnętrzami, sprzętem biurowym ...

Administracja – dział organizujący pracę firmy. Zapewnia odpowiedni obieg dokumentacji przedsiębiorstwa i rozwiązuje kwestie prawne. Zajmuje się również firmowymi wnętrzami, sprzętem biurowym ...

Jeśli ktokolwiek ma wątpliwości, czy zawód sekretarki, asystentki, pracownika biurowego jest zawodem zasługującym na poważne traktowanie powinien zajrzeć na stronę blogu Great Assistants . Ukazują...

Kontrola dostępu – system polegający na zainstalowaniu odpowiednich urządzeń lub oprogramowania oraz wdrożeniu procedur organizacyjnych, mających na celu identyfikację...

System kontroli dostępu - zespół wzajemnie powiązanych urządzeń elektronicznych oraz mechanicznych, których działanie ma na celu ograniczenie użytkownikom (całkowite lub określonym czasie) dostępu...

Koszty administracji ( koszty administracyjne ) – koszty ogólnozakładowe, w szczególności koszty osobowe, funkcjonowania biura, podróże służbowe, koszty promocji, marketingu i reklamy 1 . Kosztami...

Koszty administracji ( koszty administracyjne ) – koszty ogólnozakładowe, w szczególności koszty osobowe, funkcjonowania biura, podróże służbowe, koszty promocji, marketingu i reklamy 1 . Kosztami...

Asystentka ( sekretarka , sekretarz , asystent , pracownik administracyjny ) - osoba, której praca polega na wspieraniu procesu zarządzania , w tym kadry kierowniczej , stosując różnorodne...

Koszty administracji ( koszty administracyjne ) – koszty ogólnozakładowe, w szczególności koszty osobowe, funkcjonowania biura, podróże służbowe, koszty promocji, marketingu i reklamy 1 . Kosztami...

Zarządzanie nieruchomościami ( administrowanie budynkami ) – działalność zawodowa , prowadzona przez osoby posiadające licencję zarządcy nieruchomości . Polega ona na zawodowym (odpłatnym...

Diety i ryczałty – należności za czas podróży służbowej, które Pracodawca powinien wypłacić pracownikowi . Zaliczamy do nich: koszty podróży tam i z powrotem, środkami komunikacji publicznej albo...

Archiwum zakładowe – komórka organizacyjna lub jej część w jednostce organizacyjnej, zajmująca się czasowym przechowywaniem materiałów wytworzonych w danej instytucji oraz przez nią otrzymanych, a...

Asystentka ( sekretarka , sekretarz , asystent , pracownik administracyjny ) - osoba, której praca polega na wspieraniu procesu zarządzania , w tym kadry kierowniczej , stosując różnorodne...

Asystentka ( sekretarka , sekretarz , asystent , pracownik administracyjny ) - osoba, której praca polega na wspieraniu procesu zarządzania , w tym kadry kierowniczej , stosując różnorodne...

Asystentka ( sekretarka , sekretarz , asystent , pracownik administracyjny ) - osoba, której praca polega na wspieraniu procesu zarządzania , w tym kadry kierowniczej , stosując różnorodne...

Bezpieczeństwo fizyczne – zapewnienie ochrony pomieszczeń, sprzętów, infrastruktury oraz personelu przed bezpośrednim działaniem czynników fizycznych i zdarzeń takich jak: pożar, powódź, kradzież...

Klaster przemysłowy ( grono , wiązka przemysłowa , lokalny system produkcyjny , biegun kompetencji ) – przestrzennie skoncentrowana grupa przedsiębiorstw , instytucji i organizacji powiązanych...

Biuro – miejsce pracy pracowników administracyjnych instytucji lub firmy albo administracyjna instytucja, wykonująca właściwe sobie prace...

System alarmowy - zespół urządzeń służących najczęściej zabezpieczeniu danego obiektu przed włamaniem ( system alarmu włamania) lub pożarem (system przeciwpożarowy). Systemy alarmowe nie są...

Klaster przemysłowy ( grono , wiązka przemysłowa , lokalny system produkcyjny , biegun kompetencji ) – przestrzennie skoncentrowana grupa przedsiębiorstw , instytucji i organizacji powiązanych...

Office park ( park biznesowy , park biurowy ) – obszar, na którym znajdują się liczne budynki biurowe . Stanowi przestrzeń biznesu, z której wyłączone są budynki przemysłowe oraz mieszkalne. W...