Zasady MSP ( Pryncypia MSP ) - jeden z trzech głównych elementów tworzących metodykę zarządzania programami MSP . Zasady wywodzą się z pozytywnych i negatywnych doświadczeń, wyniesionych z...

Zasady MSP ( Pryncypia MSP ) - jeden z trzech głównych elementów tworzących metodykę zarządzania programami MSP . Zasady wywodzą się z pozytywnych i negatywnych doświadczeń, wyniesionych z...

Zasady MSP ( Pryncypia MSP ) - jeden z trzech głównych elementów tworzących metodykę zarządzania programami MSP . Zasady wywodzą się z pozytywnych i negatywnych doświadczeń, wyniesionych z...

Zasady MSP ( Pryncypia MSP ) - jeden z trzech głównych elementów tworzących metodykę zarządzania programami MSP . Zasady wywodzą się z pozytywnych i negatywnych doświadczeń, wyniesionych z...

Zasady MSP ( Pryncypia MSP ) - jeden z trzech głównych elementów tworzących metodykę zarządzania programami MSP . Zasady wywodzą się z pozytywnych i negatywnych doświadczeń, wyniesionych z...

Zasady MSP ( Pryncypia MSP ) - jeden z trzech głównych elementów tworzących metodykę zarządzania programami MSP . Zasady wywodzą się z pozytywnych i negatywnych doświadczeń, wyniesionych z...

Zasady MSP ( Pryncypia MSP ) - jeden z trzech głównych elementów tworzących metodykę zarządzania programami MSP . Zasady wywodzą się z pozytywnych i negatywnych doświadczeń, wyniesionych z...

Dodawanie wartości – jedna z zasad MSP . Stanowi ona, że program zachowuje swoją ważność, jeśli dodaje wartość do sumy wartości swoich projektów i głównych działań. Taki efekt stworzenia i...

Dodawanie wartości – jedna z zasad MSP . Stanowi ona, że program zachowuje swoją ważność, jeśli dodaje wartość do sumy wartości swoich projektów i głównych działań. Taki efekt stworzenia i...

Projektowanie i dostarczanie spójnego potencjału – jedna z zasad MSP . Stwierdza ona, że program dostarcza potencjał , który powinien być spójny z potrzebami biznesu. Potencjał ten jest opisany w...

Dodawanie wartości – jedna z zasad MSP . Stanowi ona, że program zachowuje swoją ważność, jeśli dodaje wartość do sumy wartości swoich projektów i głównych działań. Taki efekt stworzenia i...

Zobrazowanie i komunikowanie lepszej przyszłości – jedna z zasad MSP . Stwierdza ona, że aby program miał szanse na sukces, przywódcy programu muszą najpierw opisać w jasny sposób wizję...

Koncentracja na korzyściach i zagrożeniach – jedna z zasad MSP . Stanowi ona, że zarządzając programem należy dążyć do spełnienia celów strategicznych poprzez stałą koncentrację na końcowych...

Koncentracja na korzyściach i zagrożeniach – jedna z zasad MSP . Stanowi ona, że zarządzając programem należy dążyć do spełnienia celów strategicznych poprzez stałą koncentrację na końcowych...

Koncentracja na korzyściach i zagrożeniach – jedna z zasad MSP . Stanowi ona, że zarządzając programem należy dążyć do spełnienia celów strategicznych poprzez stałą koncentrację na końcowych...

Korzystanie z doświadczeń – jedna z zasad MSP . Zasada ta stanowi, że program jest organizacją uczącą się, która na podstawie analizy osiąganych efektów modyfikuje podejście do wszystkich elementów...

Przewodzenie zmianie – jedna z zasad MSP . Stanowi ona, że jasno zadeklarowane i odpowiedzialne przywództwo jest niezbędne i zwiększa szanse programu na skuteczne przeprowadzenie zmian biznesowych...

Przewodzenie zmianie – jedna z zasad MSP . Stanowi ona, że jasno zadeklarowane i odpowiedzialne przywództwo jest niezbędne i zwiększa szanse programu na skuteczne przeprowadzenie zmian biznesowych...

Korzystanie z doświadczeń – jedna z zasad MSP . Zasada ta stanowi, że program jest organizacją uczącą się, która na podstawie analizy osiąganych efektów modyfikuje podejście do wszystkich elementów...

Korzystanie z doświadczeń – jedna z zasad MSP . Zasada ta stanowi, że program jest organizacją uczącą się, która na podstawie analizy osiąganych efektów modyfikuje podejście do wszystkich elementów...