Zarządzanie zmianą - proces w fazie Przekazania Usług (ang. Service Transition ) odpowiedzialny za kontrolowanie cyklu życia wszystkich zmian oraz umożliwienie wprowadzania korzystnych zmian przy...

Zmiana - w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) dodanie, modyfikacja lub usunięcie czegokolwiek, co mogłyby mieć wpływ na usługi informatyczne . Pojęcie zmiany obejmuje swym...

Zarządzanie zmianą - proces w fazie Przekazania Usług (ang. Service Transition ) odpowiedzialny za kontrolowanie cyklu życia wszystkich zmian oraz umożliwienie wprowadzania korzystnych zmian przy...

Zmiana - w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) dodanie, modyfikacja lub usunięcie czegokolwiek, co mogłyby mieć wpływ na usługi informatyczne . Pojęcie zmiany obejmuje swym...

Zarządzanie zmianą - proces w fazie Przekazania Usług (ang. Service Transition ) odpowiedzialny za kontrolowanie cyklu życia wszystkich zmian oraz umożliwienie wprowadzania korzystnych zmian przy...

Zmiana - w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) dodanie, modyfikacja lub usunięcie czegokolwiek, co mogłyby mieć wpływ na usługi informatyczne . Pojęcie zmiany obejmuje swym...

CAB

Rada ds. zmian - w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) grupa ludzi wspierająca ocenę, nadawanie priorytetów i planowanie zmian . Rada ds. zmian (ang. CAB ) składa się...

Rada ds. zmian - w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) grupa ludzi wspierająca ocenę, nadawanie priorytetów i planowanie zmian . Rada ds. zmian (ang. CAB ) składa się...

Rada ds. zmian - w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) grupa ludzi wspierająca ocenę, nadawanie priorytetów i planowanie zmian . Rada ds. zmian (ang. CAB ) składa się...

Rada ds. zmian - w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) grupa ludzi wspierająca ocenę, nadawanie priorytetów i planowanie zmian . Rada ds. zmian (ang. CAB ) składa się...

Historia zmian - w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) informacja o wszystkich zmianach przeprowadzonych dla elementu konfiguracji przez cały okres jego życia . Historia...

Historia zmian - w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) informacja o wszystkich zmianach przeprowadzonych dla elementu konfiguracji przez cały okres jego życia . Historia...

Model zmiany - w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) powtarzalna metoda postępowania z poszczególnymi kategoriami zmian . Model zmiany określa uzgodnione kroki, które...

Model zmiany - w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) powtarzalna metoda postępowania z poszczególnymi kategoriami zmian . Model zmiany określa uzgodnione kroki, które...

Propozycja zmiany ( koncepcja zmiany , inicjatywa zmiany ) - w fazach ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) oraz ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) dokument...

Propozycja zmiany ( koncepcja zmiany , inicjatywa zmiany ) - w fazach ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) oraz ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) dokument...

Zapis zmiany ( rekord zmiany ) - w fazie ITIL Przekazanie Usług zapis informacji o zmianie. Każdy zapis zmiany dokumentuje cykl życia pojedynczej zmiany . Jest tworzony dla każdego złożonego...

Zapis zmiany ( rekord zmiany ) - w fazie ITIL Przekazanie Usług zapis informacji o zmianie. Każdy zapis zmiany dokumentuje cykl życia pojedynczej zmiany . Jest tworzony dla każdego złożonego...

Harmonogram zmian - w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) dokument zawierający wszystkie zatwierdzone zmiany oraz planowany czas ich wdrożenia, jak również szacowany termin...

Harmonogram zmian - w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) dokument zawierający wszystkie zatwierdzone zmiany oraz planowany czas ich wdrożenia, jak również szacowany termin...

Okno zmiany - w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) uzgodniony czas (termin), w którym dana zmiana lub całe wydanie mogą być wdrożone, zapewniając minimalny wpływ na...

Okno zmiany - w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) uzgodniony czas (termin), w którym dana zmiana lub całe wydanie mogą być wdrożone, zapewniając minimalny wpływ na...