Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Dział HR w przedsiębiorstwie nie jest odpowiedzialny jedynie za rekrutowanie. Zarządzanie zasobami ludzkimi ma wiele innych zadań. O wielu z nich, na przykład socjologii organizacji, szkoleniach, walce ze stresem, ocenie pracowników dowiedzieć można się z artykułów i wiadomości publikowanych w tym dziale.

Zarządzanie zasobami ludzkimi – działania podejmowane przez przedsiębiorstwa i pozostające w ścisłym związku z celami organizacji , a bezpośrednio związane z pozyskiwaniem, rozwojem, utrzymaniem...

Zasoby ludzkie – pojęcie mające dwojakie znaczenie. Pierwsze wywodzi się z nauk społecznych – głównie z ekonomii. Zgodnie z klasyczną szkołą ekonomii oznacza pracę (siłę roboczą) jako jeden z...

Zarządzanie zasobami ludzkimi – działania podejmowane przez przedsiębiorstwa i pozostające w ścisłym związku z celami organizacji , a bezpośrednio związane z pozyskiwaniem, rozwojem, utrzymaniem...

HRM

Zarządzanie zasobami ludzkimi – działania podejmowane przez przedsiębiorstwa i pozostające w ścisłym związku z celami organizacji , a bezpośrednio związane z pozyskiwaniem, rozwojem, utrzymaniem...

ZZL

Zarządzanie zasobami ludzkimi – działania podejmowane przez przedsiębiorstwa i pozostające w ścisłym związku z celami organizacji , a bezpośrednio związane z pozyskiwaniem, rozwojem, utrzymaniem...

Zarządzanie zasobami ludzkimi – działania podejmowane przez przedsiębiorstwa i pozostające w ścisłym związku z celami organizacji , a bezpośrednio związane z pozyskiwaniem, rozwojem, utrzymaniem...

Zarządzanie zasobami ludzkimi – działania podejmowane przez przedsiębiorstwa i pozostające w ścisłym związku z celami organizacji , a bezpośrednio związane z pozyskiwaniem, rozwojem, utrzymaniem...

Zasoby ludzkie – pojęcie mające dwojakie znaczenie. Pierwsze wywodzi się z nauk społecznych – głównie z ekonomii. Zgodnie z klasyczną szkołą ekonomii oznacza pracę (siłę roboczą) jako jeden z...

HR

Zasoby ludzkie – pojęcie mające dwojakie znaczenie. Pierwsze wywodzi się z nauk społecznych – głównie z ekonomii. Zgodnie z klasyczną szkołą ekonomii oznacza pracę (siłę roboczą) jako jeden z...

.LRN - platforma edukacyjna oparta na licencji GNU GPL . Wspiera zarządzanie kursami, komunikację online oraz pracę grupową w środowisku internetowym w zakresie E-learning u oraz badań naukowych.

Subiektywna oczekiwana użyteczność - ilościowa charakterystyka celu aktywności podmiotu związana z jego spodziewaną zdolnością do zaspokojenia potrzeb , czyli redukcją napięcia motywacyjnego .

16PF - Kwestionariusz osobowości skonstruowany w 1956 przez Raymonda Cattela . Polskiej adaptacji testu dokonała w 1970 Maria Nowakowska, nadając mu skrót 16CO. Wynik tego testu nie powinien być...

16PF - Kwestionariusz osobowości skonstruowany w 1956 przez Raymonda Cattela . Polskiej adaptacji testu dokonała w 1970 Maria Nowakowska, nadając mu skrót 16CO. Wynik tego testu nie powinien być...

Ocena 360 stopni - metoda oceny jednostki, wykorzystywana w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz psychologii pracy . Oceny dokonuje się w oparciu o ankietę przeprowadzoną wśród współpracowników...

ABC of ICT – oparta na doświadczeniu koncepcja , zgodnie z którą Postawy (ang. Attitude ), Zachowania (ang. Behaviour ) i Kultura (ang. Culture ) są krytycznym czynnikiem decydującym o sukcesie...

Absencja pracownicza – usprawiedliwiona lub nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy. Powoduje ona zmniejszenie ilości czasu pracy, co dla pracodawcy jest niekorzystnym zjawiskiem. Podstawą...

ACCA - biegły specjalista z zakresu finansów i rachunkowości, tytuł przysługujący członkom Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) , międzynarodowej organizacji grupującej i...

Action Learning - proces edukacyjny, podczas którego uczestnik analizuje swoje zachowania i doświadczenia, aby je poprawić. Proces ten został stworzony przez profesora Rega Revansa (1907-2003) w...

Adaptacja pracownika – społeczno-zawodowy proces wprowadzenia nowego pracownika na Stanowisko pracy oraz zapoznania go z kulturą organizacyjną i przystosowania go do środowiska pracy. Celem...

Asystentka ( sekretarka , sekretarz , asystent , pracownik administracyjny ) - osoba, której praca polega na wspieraniu procesu zarządzania , w tym kadry kierowniczej , stosując różnorodne...

Adultyzm - dyskryminacja ze względu na wiek, skierowana przeciwko ludziom młodym. Adultyzmem często określa się też postrzeganie dorosłych (szczególnie tych, którzy pełnoletność osiągnęli...

Ageizm - dyskryminacja ze względu na wiek. Najczęściej (choć nie zawsze) dotyczy problemów na rynku pracy, zarówno z jej znalezieniem jak i utrzymaniem. Ageizm dotyka ludzi starszych, postrzeganych...

Ageizm - dyskryminacja ze względu na wiek. Najczęściej (choć nie zawsze) dotyczy problemów na rynku pracy, zarówno z jej znalezieniem jak i utrzymaniem. Ageizm dotyka ludzi starszych, postrzeganych...

Agencja zatrudnienia - niepubliczna lub państwowa jednostka organizacyjna, świadcząca usługi w zakresie pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych ...

Ageizm - dyskryminacja ze względu na wiek. Najczęściej (choć nie zawsze) dotyczy problemów na rynku pracy, zarówno z jej znalezieniem jak i utrzymaniem. Ageizm dotyka ludzi starszych, postrzeganych...

Akredytacja - formalne uznanie przez upoważnioną jednostkę akredytującą kompetencji organizacji działających w obszarze oceny zgodności, czyli jednostek certyfikujących, inspekcyjnych lub...

Aktywność zawodowa - wykonywanie pracy przynoszącej dochód, uczestnictwo w procesie produkcji społecznej. Za ludność aktywną zawodowo uważa się wszystkie osoby pracujące zawodowo oraz...