BiSL - framework wykorzystywany w procesach zarządzania informacjami , koncentrujący się na rozwoju praktyk, stosowanych do owego kierowania systemami informatycznymi, dokumentacją, umowami...

BiSL - framework wykorzystywany w procesach zarządzania informacjami , koncentrujący się na rozwoju praktyk, stosowanych do owego kierowania systemami informatycznymi, dokumentacją, umowami...

EIS

System informowania kierownictwa ( systemy informacyjne kierownictwa , SIK ) – system komputerowy przeznaczony dla kierownictwa wyższego szczebla. Zadaniem EIS jest ułatwianie i wspomaganie...

System informowania kierownictwa ( systemy informacyjne kierownictwa , SIK ) – system komputerowy przeznaczony dla kierownictwa wyższego szczebla. Zadaniem EIS jest ułatwianie i wspomaganie...

IM

Zarządzanie informacją – zbieranie i zarządzanie informacją (pochodzącą z jednego lub więcej źródeł) oraz jej dystrybucja do jednego lub więcej odbiorców. Jest to jednoznaczne z organizacją i...

Zarządzanie informacją – zbieranie i zarządzanie informacją (pochodzącą z jednego lub więcej źródeł) oraz jej dystrybucja do jednego lub więcej odbiorców. Jest to jednoznaczne z organizacją i...

Zarządzanie jakością informacji – jeden z obszarów zarządzania IT ,który obejmuje kontrolę informacji według kryteriów: efektywności , skuteczności , poufności , integralności , dostępności ...

SIK

System informowania kierownictwa ( systemy informacyjne kierownictwa , SIK ) – system komputerowy przeznaczony dla kierownictwa wyższego szczebla. Zadaniem EIS jest ułatwianie i wspomaganie...

System informowania kierownictwa ( systemy informacyjne kierownictwa , SIK ) – system komputerowy przeznaczony dla kierownictwa wyższego szczebla. Zadaniem EIS jest ułatwianie i wspomaganie...

System informowania kierownictwa ( systemy informacyjne kierownictwa , SIK ) – system komputerowy przeznaczony dla kierownictwa wyższego szczebla. Zadaniem EIS jest ułatwianie i wspomaganie...

Zarządzanie informacją – zbieranie i zarządzanie informacją (pochodzącą z jednego lub więcej źródeł) oraz jej dystrybucja do jednego lub więcej odbiorców. Jest to jednoznaczne z organizacją i...

Zarządzanie jakością informacji – jeden z obszarów zarządzania IT ,który obejmuje kontrolę informacji według kryteriów: efektywności , skuteczności , poufności , integralności , dostępności ...