Konfiguracja - ogólny termin w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ), używany do opisania grupy elementów konfiguracji (ang. CI-s ), które pracują wspólnie celem dostarczenia...

Zasób - termin w ITIL występuje od fazy ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) i oznacza wszelkie zasoby lub zdolności . Zasoby dostawcy usług obejmują wszystko, co bierze udział w...

Konfiguracja - ogólny termin w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ), używany do opisania grupy elementów konfiguracji (ang. CI-s ), które pracują wspólnie celem dostarczenia...

Zarządzanie zasobami i konfiguracją usług - proces w fazie Przekazania Usług (ang. Service Transition ) odpowiedzialny za zapewnienie, że zasoby wymagane do dostarczania usług są prawidłowo...

Zarządzanie zasobami i konfiguracją usług - proces w fazie Przekazania Usług (ang. Service Transition ) odpowiedzialny za zapewnienie, że zasoby wymagane do dostarczania usług są prawidłowo...

Zarządzanie zasobami i konfiguracją usług - proces w fazie Przekazania Usług (ang. Service Transition ) odpowiedzialny za zapewnienie, że zasoby wymagane do dostarczania usług są prawidłowo...

Zarządzanie zasobami i konfiguracją usług - proces w fazie Przekazania Usług (ang. Service Transition ) odpowiedzialny za zapewnienie, że zasoby wymagane do dostarczania usług są prawidłowo...

Konfiguracja - ogólny termin w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ), używany do opisania grupy elementów konfiguracji (ang. CI-s ), które pracują wspólnie celem dostarczenia...

Zasób - termin w ITIL występuje od fazy ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) i oznacza wszelkie zasoby lub zdolności . Zasoby dostawcy usług obejmują wszystko, co bierze udział w...

Portfel aplikacji - baza lub ustrukturyzowany dokument wykorzystywany do zarządzania aplikacjami w czasie ich cyklu życia. Portfel aplikacji zawiera kluczowe atrybuty wszystkich aplikacji. W...

Portfel aplikacji - baza lub ustrukturyzowany dokument wykorzystywany do zarządzania aplikacjami w czasie ich cyklu życia. Portfel aplikacji zawiera kluczowe atrybuty wszystkich aplikacji. W...

Zestaw - element konfiguracji składający się z wielu innych elementów konfiguracji (ang. CI-s ). Np. Serwer, w skład którego wchodzą: procesor, dysk twardy, pamięć, itp.; usługa IT , w skład której...

Zestaw - element konfiguracji składający się z wielu innych elementów konfiguracji (ang. CI-s ). Np. Serwer, w skład którego wchodzą: procesor, dysk twardy, pamięć, itp.; usługa IT , w skład której...

Zarządzanie zasobami - w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) ogólna czynność lub proces odpowiedzialny za śledzenie i raportowanie wartości oraz własności zasobów w czasie...

Rejestr zasobów - w ITIL w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) lista środków trwałych zawierająca informacje o ich własnościach i wartości.

Rejestr zasobów - w ITIL w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) lista środków trwałych zawierająca informacje o ich własnościach i wartości.

Atrybut - w ITIL w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ), informacja o elemencie konfiguracji , np.: nazwa, lokalizacja, numer wersji, koszty. Atrybuty elementu konfiguracji...

Atrybut - w ITIL w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ), informacja o elemencie konfiguracji , np.: nazwa, lokalizacja, numer wersji, koszty. Atrybuty elementu konfiguracji...

Atrybut - w ITIL w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ), informacja o elemencie konfiguracji , np.: nazwa, lokalizacja, numer wersji, koszty. Atrybuty elementu konfiguracji...

Stan odniesienia - w fazach ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement ) oraz ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ), obraz używany jako stan...

Stan odniesienia - w fazach ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement ) oraz ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ), obraz używany jako stan...

Baza zarządzania konfiguracją ( baza konfiguracji ) - w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) baza danych używana do zbierania zapisów konfiguracji podczas jej cyklu życia .

Baza zarządzania konfiguracją ( baza konfiguracji ) - w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) baza danych używana do zbierania zapisów konfiguracji podczas jej cyklu życia .

Poziom odniesienia - w fazach ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement ) oraz ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ), pewien stan odniesienia ...

Poziom odniesienia - w fazach ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement ) oraz ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ), pewien stan odniesienia ...

Ocena porównawcza - w fazie ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement ) proces odpowiedzialny za porównanie poziomu odniesienia (ang. benchmark ) z odpowiednimi...

Biblioteka zatwierdzonych nośników - od fazy ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) jedna lub wiele lokalizacji, w których bezpiecznie przechowywane są oficjalne i zatwierdzone...

Tworzenie ( budowanie ) - w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) czynność polegająca na łączeniu kilku elementów konfiguracji (ang. CI-s ) w celu utworzenia części usługi...