Klaster przemysłowy ( grono , wiązka przemysłowa , lokalny system produkcyjny , biegun kompetencji ) – przestrzennie skoncentrowana grupa przedsiębiorstw , instytucji i organizacji powiązanych...

BPM

Zarządzanie wydajnością firmy ( zarządzanie wydajnością biznesu , zarządzanie wydajnością przedsiębiorstwa ) – obszar Business Intelligence umożliwiający kontrolę i zarządzanie wydajnością...

Klaster przemysłowy ( grono , wiązka przemysłowa , lokalny system produkcyjny , biegun kompetencji ) – przestrzennie skoncentrowana grupa przedsiębiorstw , instytucji i organizacji powiązanych...

Business Intelligence ( BI , Inteligentne Systemy Wspomagania Biznesu ) – zdolność organizacji do przekształcenia całego jej potencjału w wiedzę, a dokładniej danych w informacje , a informacji w...

Zarządzanie wydajnością firmy ( zarządzanie wydajnością biznesu , zarządzanie wydajnością przedsiębiorstwa ) – obszar Business Intelligence umożliwiający kontrolę i zarządzanie wydajnością...

Ekspert ( znawca ) – osoba powszechnie uważana za posiadająca solidną technikę lub umiejętności, której zdolność do oceniania lub podejmowania właściwych, słusznych lub mądrych decyzji jest...

Prawa autorskie - ogół przepisów prawnych określających uprawnienia przysługujące autorowi dzieła artystycznego, literackiego i naukowego oraz regulujących stosunki wynikające z powstawania danych...

Zarządzanie wydajnością firmy ( zarządzanie wydajnością biznesu , zarządzanie wydajnością przedsiębiorstwa ) – obszar Business Intelligence umożliwiający kontrolę i zarządzanie wydajnością...

Cynefin - framework używany do opisania problemów, sytuacji i systemów. Dostarcza on typologię kontekstów, wspierających wybór odpowiedniego rodzaju wyjaśnień lub rozwiązań, mogących mieć...

Eksploracja danych ( drążenie danych , pozyskiwanie wiedzy , wydobywanie danych , ekstrakcja danych ) – proces odkrywania uogólnionych reguł i wiedzy zawartej w bazach danych oparty o metody...

Eksploracja danych ( drążenie danych , pozyskiwanie wiedzy , wydobywanie danych , ekstrakcja danych ) – proces odkrywania uogólnionych reguł i wiedzy zawartej w bazach danych oparty o metody...

Ekspert ( znawca ) – osoba powszechnie uważana za posiadająca solidną technikę lub umiejętności, której zdolność do oceniania lub podejmowania właściwych, słusznych lub mądrych decyzji jest...

Eksploracja danych ( drążenie danych , pozyskiwanie wiedzy , wydobywanie danych , ekstrakcja danych ) – proces odkrywania uogólnionych reguł i wiedzy zawartej w bazach danych oparty o metody...

Eksploracja danych ( drążenie danych , pozyskiwanie wiedzy , wydobywanie danych , ekstrakcja danych ) – proces odkrywania uogólnionych reguł i wiedzy zawartej w bazach danych oparty o metody...

Zarządzanie wydajnością firmy ( zarządzanie wydajnością biznesu , zarządzanie wydajnością przedsiębiorstwa ) – obszar Business Intelligence umożliwiający kontrolę i zarządzanie wydajnością...

EPM

Zarządzanie wydajnością firmy ( zarządzanie wydajnością biznesu , zarządzanie wydajnością przedsiębiorstwa ) – obszar Business Intelligence umożliwiający kontrolę i zarządzanie wydajnością...

Ekspert ( znawca ) – osoba powszechnie uważana za posiadająca solidną technikę lub umiejętności, której zdolność do oceniania lub podejmowania właściwych, słusznych lub mądrych decyzji jest...

Wyszukiwanie ekspertów – metoda będąca rozwinięciem metod zarządzania personelem w przedsiębiorstwie. Ułatwia poszukiwanie ludzi, których Doświadczenie można wykorzystać na różnych etapach procesu...

Klaster przemysłowy ( grono , wiązka przemysłowa , lokalny system produkcyjny , biegun kompetencji ) – przestrzennie skoncentrowana grupa przedsiębiorstw , instytucji i organizacji powiązanych...

Klaster przemysłowy ( grono , wiązka przemysłowa , lokalny system produkcyjny , biegun kompetencji ) – przestrzennie skoncentrowana grupa przedsiębiorstw , instytucji i organizacji powiązanych...