Zarządzanie wytwarzaniem

Zarządzanie wytwarzaniem

Co ma wpływ na wielkość kosztów produkcji? Czym są izokoszta albo CAx? Poza informacjami pomocnymi w znalezieniu odpowiedzi na te pytania w dziale zarządzanie wytwarzaniem można odnaleźć także wiadomości o tym jak i w którym momencie kontrolować jakość produktu, w jaki sposób planować i sterować produkcją lub monitorować poziom odpadów. Artykuły dostarczają wiedzy o wszystkich etapach i istotnych elementach procesu produkcji.

Metoda 5 dlaczego ( metoda 5 why ) - jedna z metod pozwalających na wykrywanie przyczyn problemów (lub defektów). Jest to zasada, którą stosujemy w celu ustalenia podstawowej przyczyny problemu.

Metoda 5 dlaczego ( metoda 5 why ) - jedna z metod pozwalających na wykrywanie przyczyn problemów (lub defektów). Jest to zasada, którą stosujemy w celu ustalenia podstawowej przyczyny problemu.

5W

Metoda 5 dlaczego ( metoda 5 why ) - jedna z metod pozwalających na wykrywanie przyczyn problemów (lub defektów). Jest to zasada, którą stosujemy w celu ustalenia podstawowej przyczyny problemu.

Absencja pracownicza – usprawiedliwiona lub nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy. Powoduje ona zmniejszenie ilości czasu pracy, co dla pracodawcy jest niekorzystnym zjawiskiem. Podstawą...

Kontrola dostępu – system polegający na zainstalowaniu odpowiednich urządzeń lub oprogramowania oraz wdrożeniu procedur organizacyjnych, mających na celu identyfikację...

Advanced Planning System ( APS ) - klasa zaawansowanych systemów informatycznych , stanowiących rozwinięcie systemów MRP II i ERP , a pozwalających wykonywać złożone operacje planistyczne i...

Algorytm MRP - zaawansowany algorytm, służący do obliczenia szczegółowego planu produkcji na podstawie MPS (harmonogramu głównego produkcji), zgodnie ze strukturami konstrukcyjnymi poszczególnych...

Diagram procesu ( schemat blokowy , diagram przebiegu procesu , schemat przepływów , algorytm procesu ) - narzędzie nakierowane na graficzne przedstawienie każdego procesu, czyli sekwencji...

APS

Advanced Planning System ( APS ) - klasa zaawansowanych systemów informatycznych , stanowiących rozwinięcie systemów MRP II i ERP , a pozwalających wykonywać złożone operacje planistyczne i...

Eksperyment Ascha ( Badanie Salomona Ascha ) – seria eksperymentów psychologicznych dotyczących konformizmu. Przeprowadził je Solomon Asch w 1955...

Eksperyment Ascha ( Badanie Salomona Ascha ) – seria eksperymentów psychologicznych dotyczących konformizmu. Przeprowadził je Solomon Asch w 1955...

Asortyment produktów - jest to zestaw wszystkich typów i gatunków produktów oferowanych nabywcom przez dane przedsiębiorstwo lub jego jednostki. Może być także rozumiany jako zestawienie produkt ów...

Eksperyment Ascha ( Badanie Salomona Ascha ) – seria eksperymentów psychologicznych dotyczących konformizmu. Przeprowadził je Solomon Asch w 1955...

BEM

Metoda elementów brzegowych – zaawansowana matematycznie metoda obliczeń fizycznych, która wykorzystuje rozwiązanie fundamentalne równania różniczkowego, przy czym aproksymacja następuje tylko na...

BIM

Modelowanie informacji o budynku – oprogramowanie komputerowe wspomagające projektowanie, umożliwiające cyfrowe odzwierciedlenie fizycznych i funkcjonalnych właściwości budowli. Model budowli...

Diagram procesu ( schemat blokowy , diagram przebiegu procesu , schemat przepływów , algorytm procesu ) - narzędzie nakierowane na graficzne przedstawienie każdego procesu, czyli sekwencji...

Metoda elementów brzegowych – zaawansowana matematycznie metoda obliczeń fizycznych, która wykorzystuje rozwiązanie fundamentalne równania różniczkowego, przy czym aproksymacja następuje tylko na...

Modelowanie informacji o budynku – oprogramowanie komputerowe wspomagające projektowanie, umożliwiające cyfrowe odzwierciedlenie fizycznych i funkcjonalnych właściwości budowli. Model budowli...

CAD

Komputerowe wspomaganie projektowania ( projektowanie wspomagane komputerowo , komputerowo wspomagane projektowanie ) – zastosowanie sprzętu i oprogramowania komputerowego w projektowaniu...

Komputerowa deska...