Zarządzanie wydaniami i wdrożeniami - proces w fazie Przekazania Usług (ang. Service Transition ) odpowiedzialny za planowanie , harmonogramowanie i kontrolę tworzenia , testowania i wdrażania...

Wydanie - określanie w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) zawiera jedną lub więcej zmian w usłudze informatycznej , które są wytwarzane , testowane i wdrażane razem.

Wydanie - określanie w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) zawiera jedną lub więcej zmian w usłudze informatycznej , które są wytwarzane , testowane i wdrażane razem.

Zarządzanie wydaniami i wdrożeniami - proces w fazie Przekazania Usług (ang. Service Transition ) odpowiedzialny za planowanie , harmonogramowanie i kontrolę tworzenia , testowania i wdrażania...

Zarządzanie wydaniami i wdrożeniami - proces w fazie Przekazania Usług (ang. Service Transition ) odpowiedzialny za planowanie , harmonogramowanie i kontrolę tworzenia , testowania i wdrażania...

Wydanie - określanie w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) zawiera jedną lub więcej zmian w usłudze informatycznej , które są wytwarzane , testowane i wdrażane razem.

Wycofanie - w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) czynność polegająca na przywróceniu usługi lub innego elementu konfiguracji (ang. CI ) do poprzedniego stanu (ang.

Wycofanie - w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) czynność polegająca na przywróceniu usługi lub innego elementu konfiguracji (ang. CI ) do poprzedniego stanu (ang.

Środowisko rozwojowe - w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) kontrolowane środowisko, w którym aplikacje, usługi informatyczne oraz inne produkty są ze sobą łączone przed...

Środowisko rozwojowe - w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) kontrolowane środowisko, w którym aplikacje, usługi informatyczne oraz inne produkty są ze sobą łączone przed...

Wdrożenie w środowisku produkcyjnym - czynność w ramach fazy ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) odpowiedzialna za przeniesienie nowego lub zmienianego sprzętu, oprogramowania...

Wdrożenie w środowisku produkcyjnym - czynność w ramach fazy ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) odpowiedzialna za przeniesienie nowego lub zmienianego sprzętu, oprogramowania...

Wczesne wsparcie powdrożeniowe - etap w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) cyklu życia usługi występujący na końcu wdrożenia i przed pełnym przyjęciem usługi do...

Wczesne wsparcie powdrożeniowe - etap w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) cyklu życia usługi występujący na końcu wdrożenia i przed pełnym przyjęciem usługi do...

ELS

Wczesne wsparcie powdrożeniowe - etap w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) cyklu życia usługi występujący na końcu wdrożenia i przed pełnym przyjęciem usługi do...

Wczesne wsparcie powdrożeniowe - etap w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) cyklu życia usługi występujący na końcu wdrożenia i przed pełnym przyjęciem usługi do...

Środowisko - w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) fragment infrastruktury IT , który jest używany do określonego celu, na przykład środowisko produkcyjne , środowisko...

Środowisko - w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) fragment infrastruktury IT , który jest używany do określonego celu, na przykład środowisko produkcyjne , środowisko...

Identyfikacja wydania - określana w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) konwencja nazewnictwa stosowana do jednoznacznej identyfikacji wydania . Identyfikacja wydania...

Środowisko produkcyjne - w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) kontrolowane środowisko zawierające skonfigurowane "produkcyjnie" elementy konfiguracji (ang. CI-s ) używane...

Środowisko produkcyjne - w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) kontrolowane środowisko zawierające skonfigurowane "produkcyjnie" elementy konfiguracji (ang. CI-s ) używane...

Pakiet wydania - okreslany w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) zestaw elementów konfiguracji ( CI -s), które zostaną wytworzone , przetestowane i wdrożone razem jako...

Wdrożenie pilotażowe - w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) ograniczone wdrożenia usługi informatycznej , wydanie lub proces na środowisku produkcyjnym . Wdrożenie...

Wdrożenie pilotażowe - w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) ograniczone wdrożenia usługi informatycznej , wydanie lub proces na środowisku produkcyjnym . Wdrożenie...

Przegląd powdrożeniowy - przegląd , który odbywa się po wdrożeniu zmiany lub projektu. Określa, czy zmiana lub projekt zakończyła się powodzeniem i identyfikuje możliwości udoskonalenia. 1...