Zarządzanie wsparciem technicznym - funkcja związana z fazą Eksploatacji Usług (ang. ITIL Service Operation ) odpowiedzialna za dostarczenie umiejętności technicznych do wspierania usług...

Zarządzanie wsparciem technicznym - funkcja związana z fazą Eksploatacji Usług (ang. ITIL Service Operation ) odpowiedzialna za dostarczenie umiejętności technicznych do wspierania usług...

Zarządzanie wsparciem technicznym - funkcja związana z fazą Eksploatacji Usług (ang. ITIL Service Operation ) odpowiedzialna za dostarczenie umiejętności technicznych do wspierania usług...

Zarządzanie wsparciem technicznym - funkcja związana z fazą Eksploatacji Usług (ang. ITIL Service Operation ) odpowiedzialna za dostarczenie umiejętności technicznych do wspierania usług...

Zarządzanie wsparciem technicznym - funkcja związana z fazą Eksploatacji Usług (ang. ITIL Service Operation ) odpowiedzialna za dostarczenie umiejętności technicznych do wspierania usług...

Druga linia wsparcia - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) drugi poziom w hierarchii grup wsparcia , zaangażowany w rozwiązywanie incydentów oraz badanie i diagnozowanie...

Pierwsza linia wsparcia - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) pierwszy poziom w hierarchii grup wsparcia zaangażowanych w rozwiązywanie incydentów . Każdy poziom zawiera...

Pierwsza linia wsparcia - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) pierwszy poziom w hierarchii grup wsparcia zaangażowanych w rozwiązywanie incydentów . Każdy poziom zawiera...

Praca rotacyjna w kolejnych strefach czasowych - metodyka wykorzystywana w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) cyklu życia usługi, przez centrum obsługi użytkowników i...

Praca rotacyjna w kolejnych strefach czasowych - metodyka wykorzystywana w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) cyklu życia usługi, przez centrum obsługi użytkowników i...

Godziny wsparcia - w fazach ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) oraz ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) czas lub godziny, gdy wsparcie jest dostępne dla...

Grupa wsparcia - grupa lub zespół osób w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ), które posiadają specyficzne umiejętności. Grupy wsparcia zapewniają wsparcie techniczne...

Pierwsza linia wsparcia - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) pierwszy poziom w hierarchii grup wsparcia zaangażowanych w rozwiązywanie incydentów . Każdy poziom zawiera...

Druga linia wsparcia - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) drugi poziom w hierarchii grup wsparcia , zaangażowany w rozwiązywanie incydentów oraz badanie i diagnozowanie...

Druga linia wsparcia - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) drugi poziom w hierarchii grup wsparcia , zaangażowany w rozwiązywanie incydentów oraz badanie i diagnozowanie...

Szychta (potocznie i w glosariuszu ITIL zmiana ) - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) grupa lub zespół osób, pełniących specyficzną rolę przez określony czas. Np.: mogą...

Szychta (potocznie i w glosariuszu ITIL zmiana ) - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) grupa lub zespół osób, pełniących specyficzną rolę przez określony czas. Np.: mogą...

Grupa wsparcia - grupa lub zespół osób w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ), które posiadają specyficzne umiejętności. Grupy wsparcia zapewniają wsparcie techniczne...

Grupa wsparcia - grupa lub zespół osób w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ), które posiadają specyficzne umiejętności. Grupy wsparcia zapewniają wsparcie techniczne...

Godziny wsparcia - w fazach ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) oraz ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) czas lub godziny, gdy wsparcie jest dostępne dla...

Godziny wsparcia - w fazach ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) oraz ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) czas lub godziny, gdy wsparcie jest dostępne dla...

Szychta (potocznie i w glosariuszu ITIL zmiana ) - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) grupa lub zespół osób, pełniących specyficzną rolę przez określony czas. Np.: mogą...