Zarządzanie wiedzą - proces w fazie Przekazania Usług (ang. Service Transition ) odpowiedzialny za współdzielenie idei, doświadczeń i informacji, oraz za zapewnienie, że są one dostępne we...

Zarządzanie wiedzą - proces w fazie Przekazania Usług (ang. Service Transition ) odpowiedzialny za współdzielenie idei, doświadczeń i informacji, oraz za zapewnienie, że są one dostępne we...

Zarządzanie wiedzą - proces w fazie Przekazania Usług (ang. Service Transition ) odpowiedzialny za współdzielenie idei, doświadczeń i informacji, oraz za zapewnienie, że są one dostępne we...

Baza wiedzy - logiczna baza danych w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ), zawierająca dane i informacje używane przez system zarządzania wiedzą o usługach (ang. SKMS ). 1...

Łańcuch poznawczy dane-informacja-wiedza-mądrość - sposób rozumienia w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang ITIL Service Transition ) relacji między danymi, informacją, wiedzą i mądrością. Łańcuch...

Łańcuch poznawczy dane-informacja-wiedza-mądrość - sposób rozumienia w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang ITIL Service Transition ) relacji między danymi, informacją, wiedzą i mądrością. Łańcuch...

Łańcuch poznawczy dane-informacja-wiedza-mądrość - sposób rozumienia w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang ITIL Service Transition ) relacji między danymi, informacją, wiedzą i mądrością. Łańcuch...

Łańcuch poznawczy dane-informacja-wiedza-mądrość - sposób rozumienia w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang ITIL Service Transition ) relacji między danymi, informacją, wiedzą i mądrością. Łańcuch...

Baza wiedzy - logiczna baza danych w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ), zawierająca dane i informacje używane przez system zarządzania wiedzą o usługach (ang. SKMS ). 1...

Baza wiedzy - logiczna baza danych w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ), zawierająca dane i informacje używane przez system zarządzania wiedzą o usługach (ang. SKMS ). 1...

System zarządzania wiedzą o usługach - w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) zestaw narzędzi oraz baz danych wykorzystywanych do zarządzania wiedzą , informacjami i danymi.

System zarządzania wiedzą o usługach - w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) zestaw narzędzi oraz baz danych wykorzystywanych do zarządzania wiedzą , informacjami i danymi.

System zarządzania wiedzą o usługach - w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) zestaw narzędzi oraz baz danych wykorzystywanych do zarządzania wiedzą , informacjami i danymi.

System zarządzania wiedzą o usługach - w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) zestaw narzędzi oraz baz danych wykorzystywanych do zarządzania wiedzą , informacjami i danymi.

System zarządzania wiedzą o usługach - w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) zestaw narzędzi oraz baz danych wykorzystywanych do zarządzania wiedzą , informacjami i danymi.