IT-SMPa - założone w 2008 stowarzyszenie zrzesza profesjonalistów, którzy dążą do nawiązywania kontaktów i utrzymywania pozytywnych relacji w celu wymiany informacji i zasobów oraz wzajemnego...

itSMF - międzynarodowa, niezależna organizacja koncentrująca się na tematyce zarządzania usługami IT ( ITSM ). Prowadzi działalność non profit, będąc własnością członków, którzy również nią...

itSMF Polska - stowarzyszenie, którego celem jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie zarządzania usługami IT (ang. IT Service Management ) oraz dostarczanie swoim członkom możliwości...

Zarządzanie usługami IT ( Zarządzanie usługami informatycznymi ) - wdrożenie i zarządzanie jakością usług informatycznych , które spełnia potrzeby organizacji biznesowej. Zarządzanie usługami...

IT-SMPa - założone w 2008 stowarzyszenie zrzesza profesjonalistów, którzy dążą do nawiązywania kontaktów i utrzymywania pozytywnych relacji w celu wymiany informacji i zasobów oraz wzajemnego...

Zarządzanie usługami IT ( Zarządzanie usługami informatycznymi ) - wdrożenie i zarządzanie jakością usług informatycznych , które spełnia potrzeby organizacji biznesowej. Zarządzanie usługami...

Zarządzanie usługami IT ( Zarządzanie usługami informatycznymi ) - wdrożenie i zarządzanie jakością usług informatycznych , które spełnia potrzeby organizacji biznesowej. Zarządzanie usługami...

Zarządzanie usługami IT ( Zarządzanie usługami informatycznymi ) - wdrożenie i zarządzanie jakością usług informatycznych , które spełnia potrzeby organizacji biznesowej. Zarządzanie usługami...

itSMF - międzynarodowa, niezależna organizacja koncentrująca się na tematyce zarządzania usługami IT ( ITSM ). Prowadzi działalność non profit, będąc własnością członków, którzy również nią...

ABC of ICT – oparta na doświadczeniu koncepcja , zgodnie z którą Postawy (ang. Attitude ), Zachowania (ang. Behaviour ) i Kultura (ang. Culture ) są krytycznym czynnikiem decydującym o sukcesie...

Opiekun klienta - rola w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) podobna do roli menedżera ds. relacji z biznesem (ang. BRM ) obejmująca jednak więcej aspektów handlowych.

Opiekun klienta - rola w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) podobna do roli menedżera ds. relacji z biznesem (ang. BRM ) obejmująca jednak więcej aspektów handlowych.

Analiza drzewa błędów - technika w fazach ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang ITIL Continual Service Improvement ) oraz ITIL Projektowanie Usług (ang ITIL Service Design ), która może być...

Analiza luk - czynność w fazie ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang ITIL Continual Service Improvement ) polegająca na porównywaniu dwóch zestawów danych i identyfikacji różnic. Analiza luk jest...

Analiza SWOT - technika w fazie ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement ), która przegląda i analizuje wewnętrzną siłę i słabości organizacji oraz zewnętrzne...

Analiza trendu - w fazie ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement ) analiza danych w celu identyfikacji wzorców zależności czasowych. Używana w zarządzaniu...

Modelowanie analityczne - technika przewidywania zachowania usługi IT lub elementu konfiguracji (ang. CI ) wykorzystująca modele matematyczne. Modele analityczne wykorzystywane są w procesach...

Modelowanie analityczne - technika przewidywania zachowania usługi IT lub elementu konfiguracji (ang. CI ) wykorzystująca modele matematyczne. Modele analityczne wykorzystywane są w procesach...

Portfel aplikacji - baza lub ustrukturyzowany dokument wykorzystywany do zarządzania aplikacjami w czasie ich cyklu życia. Portfel aplikacji zawiera kluczowe atrybuty wszystkich aplikacji. W...

Portfel aplikacji - baza lub ustrukturyzowany dokument wykorzystywany do zarządzania aplikacjami w czasie ich cyklu życia. Portfel aplikacji zawiera kluczowe atrybuty wszystkich aplikacji. W...

ASL - standaard , udostępniany na warunkach domeny publicznej, zarządzania aplikacjami . Dostarcza najlepszych praktyk zarządzania, utrzymywania i odnawiania aplikacji biznesowych. Zawiera schemat...

ASL

ASL - standaard , udostępniany na warunkach domeny publicznej, zarządzania aplikacjami . Dostarcza najlepszych praktyk zarządzania, utrzymywania i odnawiania aplikacji biznesowych. Zawiera schemat...

Ocena - przegląd i analiza sprawdzająca, czy normy i zalecenia są przestrzegane, zapisy są właściwe, a cele dotyczące sprawności i skuteczności są osiągane.

Ocena - przegląd i analiza sprawdzająca, czy normy i zalecenia są przestrzegane, zapisy są właściwe, a cele dotyczące sprawności i skuteczności są osiągane.

ABC of ICT – oparta na doświadczeniu koncepcja , zgodnie z którą Postawy (ang. Attitude ), Zachowania (ang. Behaviour ) i Kultura (ang. Culture ) są krytycznym czynnikiem decydującym o sukcesie...

RACI - model w fazie ITIL Projektowanie Usług wykorzystywany przy definiowaniu ról oraz zakresu odpowiedzialności. 1 RACI to skrót od: Odpowiedzialny (ang. Responsible ) Nadzorujący (ang.

Zrównoważona karta wyników - w fazie ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement ), narzędzie zarządzania zbudowane przez dr Roberta Kaplana i dr Davida Nortona.

Zrównoważona karta wyników - w fazie ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement ), narzędzie zarządzania zbudowane przez dr Roberta Kaplana i dr Davida Nortona.

Stan odniesienia - w fazach ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement ) oraz ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ), obraz używany jako stan...