Zarządzanie uprawnieniami dostępu - proces w fazie Eksploatacji Usług (ang. Service Operation ) odpowiedzialny za umożliwianie użytkownikom dostępu do usług informatycznych , danych lub innych...

Uprawnienia - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) prawo lub pozwolenie przyznane użytkownikowi lub roli , na przykład: uprawnienie do modyfikacji określonych danych lub...

Uprawnienia - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) prawo lub pozwolenie przyznane użytkownikowi lub roli , na przykład: uprawnienie do modyfikacji określonych danych lub...

Zarządzanie uprawnieniami dostępu - proces w fazie Eksploatacji Usług (ang. Service Operation ) odpowiedzialny za umożliwianie użytkownikom dostępu do usług informatycznych , danych lub innych...

Zarządzanie uprawnieniami dostępu - proces w fazie Eksploatacji Usług (ang. Service Operation ) odpowiedzialny za umożliwianie użytkownikom dostępu do usług informatycznych , danych lub innych...

Uprawnienia - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) prawo lub pozwolenie przyznane użytkownikowi lub roli , na przykład: uprawnienie do modyfikacji określonych danych lub...

Usługa katalogowania - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) aplikacja, która zarządza informacjami o infrastrukturze IT dostępnej w sieci oraz odpowiednimi uprawnieniami...

Usługa katalogowania - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) aplikacja, która zarządza informacjami o infrastrukturze IT dostępnej w sieci oraz odpowiednimi uprawnieniami...

Tożsamość - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) unikalna nazwa, która służy do identyfikacji użytkownika, osoby lub roli. Tożsamość jest używana do przyznania uprawnień...

Tożsamość - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) unikalna nazwa, która służy do identyfikacji użytkownika, osoby lub roli. Tożsamość jest używana do przyznania uprawnień...

Tożsamość - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) unikalna nazwa, która służy do identyfikacji użytkownika, osoby lub roli. Tożsamość jest używana do przyznania uprawnień...

Usługa katalogowania - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) aplikacja, która zarządza informacjami o infrastrukturze IT dostępnej w sieci oraz odpowiednimi uprawnieniami...