Zarządzanie strategiczne usługami informatycznymi - proces w fazie Strategii Usług (ang. Service Strategy ) odpowiedzialny za zdefiniowanie i utrzymanie: perspektywy, pozycji, planów i wzorców...

Zarządzanie strategiczne usługami informatycznymi - proces w fazie Strategii Usług (ang. Service Strategy ) odpowiedzialny za zdefiniowanie i utrzymanie: perspektywy, pozycji, planów i wzorców...

Analiza usług - technika stosowana w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) do oceny wpływu incydentów na organizację biznesową . Analiza usług modeluje zależności pomiędzy...

Analiza wpływu na biznes - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. Service Strategy ) jest to czynność z zakresu zarządzania ciągłością biznesu (ang. BCM ), której celem jest zdefiniowanie istotnych...

Zasób - termin w ITIL występuje od fazy ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) i oznacza wszelkie zasoby lub zdolności . Zasoby dostawcy usług obejmują wszystko, co bierze udział w...

Specyfika zasobu - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ), jeden lub więcej atrybutów zasobu sprawiający, że zasób jest szczególnie przydatny do realizacji określonego celu .

Specyfika zasobu - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ), jeden lub więcej atrybutów zasobu sprawiający, że zasób jest szczególnie przydatny do realizacji określonego celu .

Czynnik atrakcyjności - określony w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) atrybut dodany do czegoś, aby uczynić to bardziej wyjątkowym i bardziej atrakcyjnym dla odbiorcy . Na...

BIA

Analiza wpływu na biznes - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. Service Strategy ) jest to czynność z zakresu zarządzania ciągłością biznesu (ang. BCM ), której celem jest zdefiniowanie istotnych...

Analiza wpływu na biznes - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. Service Strategy ) jest to czynność z zakresu zarządzania ciągłością biznesu (ang. BCM ), której celem jest zdefiniowanie istotnych...

Uzasadnienie biznesowe - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) uzasadnienie istotnych wydatków. 1 Zawiera informacje o: kosztach zyskach opcjach wyzwaniach ryzykach możliwych...

Klient końcowy ( odbiorca biznesu ) - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) odbiorca produktu lub usługi oferowanej przez biznes . Na przykład, dla organizacji biznesowej...

Klient końcowy ( odbiorca biznesu ) - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) odbiorca produktu lub usługi oferowanej przez biznes . Na przykład, dla organizacji biznesowej...

Analiza wpływu na biznes - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. Service Strategy ) jest to czynność z zakresu zarządzania ciągłością biznesu (ang. BCM ), której celem jest zdefiniowanie istotnych...

Analiza wpływu na biznes - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. Service Strategy ) jest to czynność z zakresu zarządzania ciągłością biznesu (ang. BCM ), której celem jest zdefiniowanie istotnych...

Cel biznesowy - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) cel procesu biznesowego lub organizacji biznesowej jako całości. Cele biznesowe wspierają wizję biznesową, dostarczają...

Cel biznesowy - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) cel procesu biznesowego lub organizacji biznesowej jako całości. Cele biznesowe wspierają wizję biznesową, dostarczają...

Działania biznesowe ( działalność operacyjna biznesu ) - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) czynności związane z monitorowaniem i zarządzaniem procesami biznesowymi ...

Działania biznesowe ( działalność operacyjna biznesu ) - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) czynności związane z monitorowaniem i zarządzaniem procesami biznesowymi ...

Jednostka biznesowa - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) segment organizacji biznesowej , który ma własne plany, miary, przychody i koszty. Każda jednostka biznesowa posiada...

Jednostka biznesowa - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) segment organizacji biznesowej , który ma własne plany, miary, przychody i koszty. Każda jednostka biznesowa posiada...

Cel - oczekiwany wynik procesu, czynności lub organizacji dla zapewnienia spełnienia wymaganych warunków. Wyniki są na ogół wyrażane jako wymierne cele. Określenie używane również nieformalnie jako...